: | | |แค่หยุดอยู่กับที่ คุณก็ถอยหลังแล้ว!

พบกับโปรแกรมการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและทำให้คุณเตรียมพร้อมกับทุกๆ ความท้าทายในที่ทำงาน และเรียนรู้เพื่อการเติบโตสำหรับคนทุกวัย! ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยเรียน วัยทำงาน หรือกำลังมองหาความรู้ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ

"AFAST" โปรแกรมการเรียนรู้ ที่พร้อมจะช่วยคุณให้เป็นเจ้าของอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์มากขึ้น! 

ทักษะอนาคตที่ต้องมี
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม 
(Double Disruption)

ในยุคที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม (Double Disruption) ด้วยผลจากโควิด เทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ หรือนาโนเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในตลาดแรงงาน รวมทั้งเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนอย่างปฎิเสธไม่ได้

ทักษะแห่งอนาคต (Future skills) สำคัญ 4 กลุ่ม ที่เราทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และอัพสกิลตัวเองแบบเร่งด่วน เพื่อช่วยคุณเตรียมความพร้อมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง คือ

ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skills)​
ทักษะด้านการบริหารจัดการตัวเอง (Self Mastery​)
ทักษะด้านการคิด (Cognitive Skills)​
ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Collaboration)​
หลักสูตรแนะนำ (Recommended Courses)