ขอเชิญสมาชิกใหม่ลงทะเบียน

สำหรับสมาชิกใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ขอเชิญลงทะเบียน เพื่อระบุตัวตนในการบันทึกประวัติการเรียน และรับใบประกาศนียบัตร

หลังจากลงทะเบียน ท่านสามารถ sign up เพื่อเข้าระบบได้ทันที

สำหรับ pmd47 รุ่นที่ 1 สามารถ sign up เข้าเรียนได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียน


โครงการ สนามทักษะ pmd47

สนามทักษะ pmd47 คือ โครงการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรับนิวนอร์มอลให้กับคนไทยทุกคน พร้อมกับทำหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีความสนใจเรียนรู้ สร้างโอกาสให้กับตนเอง ผ่านการเรียนออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

Module 1 Discover Me

ค้นหาตัวเอง ในอนาคต งานแบบไหนที่เหมาะกับคุณ